عنوان:تولیدی آفرنگ جامه
وب‌سایت:https://www.afrangjameh.ir
پیش فاکتور
تلفن:66563007
آدرس:تهران میدان انقلاب قبل از جمالزاده شمالی
گیرنده: - - -
ردیفشناسهمحصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کل
مبلغ کل تومان
مبلغ نهایی تومان
چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب