تی شرت آستین بلند مردانه یقه دار جودون

تی‌شرت یقه‌دار آستین بلند

برای روزهای غیرقابل پیش‌بینی که در آنها، یک لحظه هوا گرم و چند دقیقه بعد، خنک می‌شود، تی‌شرت یقه‌دار آستین بلند مناسب است. با افزایش گرما، تنها کافی است آستین‌ها را بالا بزنید و یا (درصورت خنک شدن،) آنها را پایین آورید تا بازوهایتان گرم و راحت باشند. مطالعه بیشتر

پارچه فلامنت

پارچه فلامنت

الیاف بریده عبارت است از الیافی با طول استاندارد که ممکن است هر نوع ترکیبی داشته باشد، اما یک شتیپل پشم ممکن است به صورت یک گلوله پشم باشد و نه یک لیف. یک لیف پیوسته، مانند ابریشم طبیعی یا الییاف مصنوعی را ممکن ا ست بجای لیف، فیلامنت بنامند.

ریشه لغت

ریشه دقیق واژه شتیپل مشخص نیست اما ممکن است برگرفته از Wool Stapler باشد که شغلی بوده به دسته بندی و طبقه بندی الیاف پشم برحسب کیفیت شان مربوط می‌شده است. بنا به تعریف فرهنگ لغات Chambers ، واژه ستیپل به معنی مواد غذایی و سایر محصولات، از آلمانی قدیم گرفته شده که در آن زبان به معنی توده و یا کپه اجناس برای فروش بوده است.

مطالعه بیشتر