مجموعه آفرنگ جامه جهت تولید پوشاک و البسه کار خود از بهترین پارچه های تولید داخل کشور استفاده می نماید، که یکی از نساجی های مذبور گروه نساجی نیک باف می باشد. پارچه های تولیدی این مجموعه با دستگاه Sulzer کشور سوئیس با وزن خام ۲۸۵ گرم و عرض خام ۱۶۰ سانتی متر می باشد. این پارچه با نخ پود فیلامنت ۱۵۰ دینیر و تراکم پود ۲۴ و نخ تار ۳۰ دولا پلی استر ویسموز (۶۵% پلی استر و ۳۵% ویسکوز ) بافتی ظریف تر و زیبا تر به پارچه ها داده است. عرض این پارچه بعد از مراحل تکمیل ۱۵۰ سانتی متر ، وزن تکمیل شده ۲۹۰ گرم و وزن پارچه رنگ شده در یک متر مربع ۱۹۳ گرم خواهد بود. رنگ استفاده در مراحل تکمیل از جمله بهترین و مرغوبترین رنگهای راکتیو اروپائی بوده که باعث شده این پارچه را از انواع موجود در بازار متمایز کند.زیبائی، تنوع واصالت در رنگ پارچه نیک باف باعث شده تا شرکت ها و ارگان های دولتی و غیر دولتی با منطبق نمودن رنگ فرم لباس هایشان با رنگ بندی نیک باف، کد رنگ مزبور را به عنوان کد رنگ مزبور را به عنوان کد رنگ اختصاص ارگان مربوطه خود معرفی نمایند.ثبات نوری ۵ وثابت مالش ۶ از جمله ویژگی هایی است ،که نشان میدهد این پارچه در مقابل اصطحکاک و تابش نور خورشید مقاومت دارد.

در زیر کالیته رنگ بندی پارچه های نیک باف را می توانید مشاهده نمائید ( مد نظر قرار دهید که رنگ مشاهده شده داخل کامپیوتر با نمونه پارچه ۱۰% الی ۲۰% نسبت می تواند متفاوت باشد )