کالیته رنگ پارچه جهت مشاهده کالیته رنگ پارچه لطفا کلیک کنید
رنگ بندی پارچه ها با توجه به نوع پارچه همیشه شامل ۱۰% اختلاف رنگ خواهد بود، اما با توجه به تیراژ سفارش قابلیت رنگ کردن پارچه مطابق با کد رنگ مد نظر شما فراهم می باشد، لذا باید حداقل تیراژ سفارش بیش از ۵۰۰ دست تیشرت یا ۳۵۰ دست لباس کار باشد،

 

 

 

رنگ بندی پارچه