سایز بندی های مورد نظر در تولید تی شرت این مجموعه بر اساس موارد زیر می باشد. اما این نکنه را در نظر باید گرفت که این سایز بندی با تلورانس خطای ۳ % با توجه به نوع پارچه می باشد. اما جهت الگو و بررسی سایز ها می توانید از موارد زیر استفاده نمائید. تولید انواع تی شرت جودون و تی شرت پنبه و تی شرت اسپان توسط مجموعه آفرنگ

سایز بندی تی شرت سایز بندی تی شرت سایز بندی تی شرت سایز بندی تی شرت سایز بندی تی شرت