تولید تی شرت یقه دار با پارچه های جودون / ملانژ / پنبه این مجموعه امکان تولید یقه های بافتی با رنگ بندی اختصاصی شما را دارا می باشد.

تولید تی شرت یقه دار جودون تولید تی شرت یقه دار جودون تولید تی شرت یقه دار جودون تولید تی شرت یقه دار جودون تولید تی شرت یقه دار جودون تولید تی شرت یقه دار جودون تولید تی شرت یقه دار جودون تولید تی شرت یقه دار جودون